4. Kongres fizijatara BiH

Аутори

Укупно: 23

Лого Име и презиме Установа Држава
Amela Čičkušić JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla . Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina Радови
Arifa Zubović JU Domovi Zdravlja K.S. Sarajevo Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina Радови
Biljana Stevic Guzijan JZU Bolnica Gradiska Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Borka Gavrilović Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Serbia Радови
Božidar Grujičić Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Serbia Радови
Dijana Đurić Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu Serbia Радови
Dragana Janković Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina Радови
Dragana Maric OB Šabac Радови
Elizabeta Popova Ramova High Medical School, Bitola Радови
Emira Švraka Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina Радови