4. Kongres fizijatara BiH

AKUPUNKTURA I SRODNE TEHNIKE U LEČENJU BOLNIH STANJA - PRIKAZ METODE

Аутори:
1. Dragana Petrovic, Albania

Апстракт:
Uvod Ubod igle i transdukcija je biološki relevantan i terapijski potentan signal koji se zasniva na centralnim vezama perifernih tačaka. Cilj ovog rada je prikazati akupunkturu i srodne tehnike kao metodu koja je izuzetna u lecenju bolnih stanja. Metoda Akupunkturne tačke su refleksogene zone, biološki aktivne tačke.To su polja veličine 2-5 mm koje se razlikuju od neposredne okoline po sledećim osobinama:imaju manji otpor,veći kapacitet, na akupunkturnim tačkama su gušće raspoređeni nervni i sudovni elementi,bogatije prisustvo ćelija sa gap-junction i drugim oblicima neposrednog prenosa,80 akupunkturnih tačaka su i motorne tačke i imaju direktne veze sa neurotomima. Selekcijom mesta ubodapo principu tradicionalne dijagnoze (dualistička priroda materije i zakonitosti kretanja energije u prirodi, pojam vitalne energije, jin jang relacije, fiziologija organizma, tipovi energetskih disharmonija), u konceptu relativiteta pojava i bez dihotomije terminologije,tradicionalne recepture (cookbook) - mehanička primena,trigger tačke,segmentne tačke - segmentna akupunktura - (lokalne i distalne tačke koje imaju preklapanje na istom segmentnom nivou kao i regija koja je zahvaćena poremećajem-dermatom miotom sklerotom ili viscerotom-po Gray-u), heterosegmentalne relacije,po principu microsistema,jedna tačka jedan simptom,minimalistička akupunktura se resava problem poremećaja vitalne energije. Selekcija tehnike je veoma važna i postoji, iglena (superficijalna tehnika, intramuskularna stimulacija, periostalna stimulacija)elektro, laser,bez manipulacije, sa manipulacijom. Rezultati i relevantni dokazi: Oslobađanje adrenokortikotropnog hormona i konsekventno glukokortikoidnih hormona (Pomeranz) Prenos analgetskog efekta CSF (Han) Inhibicija analgetskog efekta naloksonom Involviranost neurotransmitera i andrenkortikotropnog hormona Frekventno zavisna ekspresija gena za određene neuropeptide u CNS-u 2hz-beta endorfin i metenkefalin 100hz dinorfin (Mayer)i intratekalnim injekcijama antiopioidnih antitela Inhibicija analgetskog efekta inhibicijom monoaminske aktivnosti Morfogeneza Interćelijska signalizacija Zaključak: U prilog sve većoj integraciji akupunkture govori 425 miliona poseta (19% ukupne populacije) (USA),34% primarnih zdravstvenih centara, 37% bolnica i 84% centara za bol (UK) koristi tehnike akupunkture,Banermanova lista (SZO, 1979) sa preporukom za akupunkturu. Preporuke za primenu akupunkture (Američki nacionalni institut, 1997);ostoperativni bol, mučnina posle hemioterapije, nauzeja u trudnoći, postoperativni dentalni bol. U literaturi prisutno dosta radova čiji dokazi idu u prilog akupunkturi i signifikantno znaćajnijim rezultatima u odnosu na elektroprocedure pri lečenju bolnih stanja muskuloskeletnog sistema. Akupunkturu i srodne tehnike obavlja licencirana osoba u određenim indikacijama kao komplementarnu tehniku u savremenom lečenju: bolnih stanja (bol u ledjima) ,bolesti zavisnosti, glavobolja, menstrualnih smetnji, fibromialgije, astme,moždanog udara, depresije,anksioznosti i postraumatskog stresnog poremećaja, spinalne spastičnosti

Кључне речи:
akupunktura, tehnike lecenja, bolna stanja, tretman bola

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
29.05.2012.

Бр. отварања:
634

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH