4. Kongres fizijatara BiH

LIJEČENJE SKOLIOZE PO METODI SCHROTH U CBR NOVI GRAD SARAJEVO (PRIKAZ SLUČAJA)

Аутори:
1. Arifa Zubović, JU Domovi Zdravlja K.S. Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Kineziterapija je osnovni vid liječenja skolioza, bilo da je jedina terapija (skolioze manje od 20°), ili u kombinaciji sa nošenjem korzeta (skolioze veće od 20°). Cilj: Napraviti paralelu dosadašnjih kineziterapijskih procedura i vježbi po metodi Schroth. Metode: Djevojčica B. A. rođena 1998. godine upućena na fizikalni tretman 2008. godine po preporuci ortopeda sa dijagnozom: loše držanje. Uključena je u program simetričnih, korektivnih vježbi. RTG urađen 2009. godine ukazuje na sinistrokonveksnu skoliozu lumbalne kičme 15° po Cobbu, te se u nastavku terapije uključuju asimetrične vježbe. U januaru 2012. godine na pregledu se uočava: naglašeno prominiranje desnog kuka, asimetrija Lorenzovih uglova i PVM koja je desno oslabljena. Skoliometrijsko mjerenje koje ukazuje na rotaciju iznosi 10°. Pacijentica se uključuje u program terapije po metodi Schroth: vježbe mobilizacije, vježbe forme i vježbe jačanja. Primarno se pažnja obraća na jačanje m. Iliopsoas i m. Qadratus lumborum u cilju derotacije i defleksije kičme. Sve vježbe izvode se u sinergiji sa ciljanim asimetričnim disanjem. Kontrolnim pregledom obavljenim nakon devet sedmica smo ustanovili da je uspostavljena gotovo potpuna simetrija PVM i Lorenzovih uglova, zatim da je prominiranje desnog kuka minimalno, a pri testu pretklona skoliometrijsko mjerenje pokazuje maksimalno 5°. Zaključak: U kineziterapiji skolioza prednost dajemo Schroth metodi u odnosu na dosadašnje kineziterapijske metode.

Кључне речи:
kineziterapija, simetrične vježbe, asimetrične vježbe, Schroth metoda

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
09.06.2012.

Бр. отварања:
1425

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH