4. Kongres fizijatara BiH

PRIKAZ RAZVOJA JEDNAKIH MOGUĆNOSTI ZA SVE U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Аутори:
1. Vaso Lutovac, Opsta bolnica Doboj, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Lutovac Vaso, Bašić Hava, Dragica Bekanović Služba za ranu rehabilitaciju i fizik. med. hospitalizovanih bolesnika Opšta bolnica Doboj CBR centar Doma zdravlja Doboj Rehabilitacija je multidisciplinarni pristup invalidnoj hendikepiranoj osobi, sa ciljem da se zadovolje njene, fizićke, psihološke, obrazovne i strućne potrebe, pomažući joj da vodi što samostalniji život u granicama invalidnosti , uz maksimalno korištenje svih preostalih sposobnosti. D. Andrejević 1992 Beograd . Inicijativom Udruženja paraplegićara oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Doboj kao cijele Republike Srpske,dolazi do stvaranja zakonske regulative 2003 godine,koje obavezuju da se za lica sa umanjenim sposobnostima pri gradnji objekata ostvare uslovi koji omogućavaju pristup i kretanje.Od tada nastupaju značajnije promjene u našoj lokalnoj zajednici. Ovim radom smo željeli prikazati kako je lokalna zajednica pristupila rešavanju problema sa barijerama,sa kojima se susreću lica sa umanjenim sposobnostima. Analizom su obuhvaćena sva arhitektonska rešenja u gradu Doboju,koja olakšavaju kretanje osoba sa umanjenim sposobnostima.Podaci su prikupljeni u saradnji sa Udruženjem paraplegićara regije Doboj. Utvrdili smo da je centar grada Doboja u potpunosti prilagođen, kao i put do Centra za Socijalni rad. Prilaz i ulaz u opštinu, kao i prilagodjen prilaz i prizemlje sa toaletom u svim školama i obrazovnim institucijama. Prilaz i rampu imaju i zgrade CIPSa,Telakoma, Doma kulture, suda, željeznićke i autobuske stanice, tržni centri, nekoliko stambenih zgrada ,jednim djelom su obilježena parkirna mjesta u gradu. Dom zdravlja ima uređen prilaz samo do prizemlja, u toku je inicijativa japanskoj vladi za izgradnju lifta.U bolinici samo neka odjeljenja kao oftalmološko i transfuzija nemaju uređen prilaz. Može se zakljućiti da je u zadnjoj deceniji ućinjen znaćajan pomak u rešavanju prilaza i i arhitektonskih barijera u gradu i gotovo svim ustanovama od znaćaja za zajednicu. Prezentacija arhitektonskih barijera će biti na video prikazu.

Кључне речи:
rehabilitacija, arhitektonske barijere, lica sa umanjenom sposobnošću

Тематска област:
Организација, едукација и перспективе у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
10.06.2012.

Бр. отварања:
509

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH