4. Kongres fizijatara BiH

TRETMAN VERUKOZNE HIPERPLAZIJE KOD OSOBA SA AMPUTACIJOM DONJIH EKSTREMITETA

Аутори:
1. Božidar Grujičić, Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku, Serbia

Апстракт:
TRETMAN VERUKOZNE HIPERPLAZIJE KOD OSOBA SA AMPUTACIJOM DONJEG EKSTREMITETA - PRIKAZ SLUČAJA Grujičić Božidar, Gavrilović Borka, Kajganić Milka, Simanić Igor, Blagojević Tatjana Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku Beograd, Srbija Kontakt: office@zop.rs Sažetak Uvod. Ovo kožno oboljenje se najčešće javlja kod korisnika proteze usled amputacije ekstremiteta. Vlažnost, stezanje, pritiskanje, loša higijena su uslovi koji dovode do ovog oboljenja. Cilj. Prikazati značaj mera predostrožnosti, dijagnostike i tretmana ovog kožnog oboljenja. Metod. 40-to godišnji pacijent sa potkolenom protezom je došao na kontrolni pregled, žaleći se na "problem sa kožom na vrhu amp. patrljka i neprijatan miris odatle". Primetio je da se problem javio po dobijanju te proteze. Na patrljku primećeno zadebljanje kože, sa hiperpigmentacijom i promene nalik na bradavice. Postavljena dijagnoza - VH. Propisana desetodnevna antibiotska terapija, a pošto su se stekli uslovi , propisana i nova proteza sa novim uloškom za ležište, koje je modifikovao kako bi smanjio teskobu proksimalno i poboljšao sveukupni kontakt patrljka sa protezom. Posle antibiotika preporučena upotreba kortikost. kreme. Na kontroli, tri meseca kasnije, lokalno stanje na koži znatno bolje i nije bilo neprijatnih mirisa. Diskusija. Predlog algoritma: dijagnostikovanje VH -> crvenilo na koži patrljka i neprijatan miris; zadebljanja na koži, ispucala i suva koža -> oralna terapija antibioticima do deset dana; topična kortikoster.krema ili melem dva puta dnevno -> protetičar modifikuje protezu što podrazumeva adekvatan uložak i totalni kontakt; novo ležište po potrebi -> istaći značaj higijene patrljka, proteze i protetičkih delova -> poboljšanje simptoma VH; ako nema poboljšanja ni pogoršanja -> razmotriti biopsiju kože ili hiruršku korekciju. Zaključak. Koža na amputacionom patrljku (naročito donjih ekstremiteta) izložena je mnogim faktorima koji mogu da izazovu problem ili pogoršaju njeno stanje. Odgovarajući izbor materijala za ležište i uložak, redovno održavanje proteze, njeno centriranje, kao i briga o ličnoj higijeni spadaju u najvažnije mere predostrožnosti. Ukoliko tegobe perzistiraju treba postaviti pravu dijagnozu i započeti lečenje

Кључне речи:
verukozna hiperplazija, amputacija

Тематска област:
Ортотика, протетика и роботика у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
11.06.2012.

Бр. отварања:
525

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH