4. Kongres fizijatara BiH

PROCJENA POSTURE PUTEM UREĐAJA FORMETIC_PEDOSCAN U MANUALNOJ MEDICINI

Аутори:
1. Vesna Budisin, Barbados

Апстракт:
PROCJENA POSTURE PUTEM UREĐAJA FORMETRIC-PEDOSCAN U MANUALNOJ MEDICINI Vesna Budišin, Stipan Ramljak, Denis Kovačić Poliklinika Medikol, Radnička 80, Zagreb, Hrvatska Svrha rada: Prikazati mogućnost primjene formetric-pedoscan uređaja u manualnoj medicini jer je njime moguće pokazati objektivno mjerljive ulazne i izlazne parametre o liječenju i ishodu liječenja. Metode: Uređaj formetric je optičko stato-dinamički sistem analize kralježnice i posture, te predstavlja objektivnu i racionalnu metodu mjerenja, analizu posture osoba sa poremećajima zakrivljenosti kralješnice (funkcionalnim i strukturalnim). Formetric sistem mjerenja je specijalno razvijen za brzo, bez kontaktno i ne radijacijsko statičko i dinamičko mjerenje kralješnice. Daje analizu posture, forme kralješnice i funkcijskih parametara te vizualizira (3D) jedinstvenu rekonstrukciju kralješnice. Pedoscan je sastavni dio formetrica i može se koristiti za mjerenja različitosti u opterećenju nogu kao i njihove manifestacije na posturu i posturalnu kontrolu. Posturalna kontrola je sposobnost održavanja ravnoteže i kontrole tijela u prostoru. Kod bolesnika sa funkcionalnim poremećajima na lumbosakralnoj kralješnici standardna radiološka dijagnostika (RTG, CT, MR) ne pokazuje patološki supstrat, vidljive strukturalne promjene. Primjena uređaja formetrica omogućuje procjenu posture kralješnice uz statičko i dinamičko mjerenje kliničkih parametara (skolioze, kifoze, lordoze). Prikaz bolesnika: Prikazujemo šezdestogodinjeg bolesnika sa ugrađenim totalnim endoprotezama oba kuka koji se javio radi tupe svrdlajuće boli u donjem dijelu leđa sa širenjem u oba kuka. Bol je prisutna unazad tri godine, a posebno je izaziva ustajanje sa stolice i pokušaj istezanja. Standardna obrada sa RTG- om ne pokazuje posebne patološke promjene. Liječenje masažom u kombinaciji sa analgeticima dalo je tek kratkoročno poboljšanje. U kliničkom statusu pokreti ekstenzije u kombinaciji sa rotacijom (konvergencija) izrazito provociraju bol u razini lumbosakralne kralješnice. Nije bilo znakova radikularne iritacije, Laseque (Lazarević) test je negativan. Test pokretljivosti (zglobna igra) L5 kralješka u posteriorno-anterornom pravcu je tvrd u završnom osjetu, te izaziva bol. Na temelju anamneze i kliničke slike postavljena je radna hipoteza, funkcionalne blokade L5 kralješka u posteriorno- anteriornom pravcu. Za dopunu radne hipoteze uradili smo formetric-pedoscan snimanje prije i nakon provedene manualne terapije, te smo potvrdili da je došlo do ponovnog uspostavljanja normalne posture. Segmentalna disfunkcija, u našem slučaju ograničena pokretljivost L5 kralješka u posteriorno-anteriornom pravcu može godinama perzistirati i bitno narušiti posturu, te voditi ka kroničnom stanju. Zaključak:Prednost formetric-pedoscana je da se radna hipoteza o funkcionalnoj blokadi može dopuniti, odbaciti, ali i pratiti ishod liječenja u manualnoj medicini. Kako je formetric-pedoscan uređaj novijeg datuma, još uvijek nemamo njegovu dostatnu primjenu u svakodnevnoj kliničkoj praksi kao i u manualnoj medicini. U perspektivi je potrebno svakako uraditi daljnja istraživanja, odnosno randomiziranu kontroliranu studiju.

Кључне речи:
fometric-pedoscan, postura, manualna terapija.

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
14.06.2012.

Бр. отварања:
753

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH