4. Kongres fizijatara BiH

TERAPIJA SENZORNE INTEGRACIJE U POLIVALENTNOJ REHABILITACIJI DJECE OMETENE U RAZVOJU

Аутори:
1. Tamara Crnković, Barbados
2. Andrea Polovina, Barbados

Апстракт:
Senzorna integracija je sposobnost pojedinca da registrira odnosno zapazi podražaj iz okoline, modulira ga i preradi u svom živčanom sustavu i „proizvede“ prilagođeni odgovor koji se očituje kroz primjereno motoričko ponašanje. Dobra senzorna integracija omogućuje nam učinkovitu interakciju sa okolinom i ljudima. Ova sposobnost bitna je djeci za igranje, kretanje, učenje i socio-emocionalno ponašanje. Simtomi poremećaja senzorne integracije u dojenačkoj dobi su zaostajanje u motoričkom razvoju, asimetrično držanje tijela, neobično velike smetnje spavanja i hranjenja, odbijanje maženja i dodirivanja i dr. Navedeni simtomi često se mogu uočiti kod djece s ranim oštećenjem mozga. Terapiju senzorne integracije u poliklinici provodimo kao nadopunu i potporu vlastitoj rehabilitacijskoj metodi sa zajedničkim ciljem: djelovati na SŽS normalnim anatomskim obrascima pokreta i time potaknuti cjelokupan razvoj djeteta.

Кључне речи:
senzorna integracija, terapija

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
15.06.2012.

Бр. отварања:
577

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH