4. Kongres fizijatara BiH

EFEKTI SONOFOREZE 2.5% KETOPROFENOM KOD PACIJENTKINJA SA GONARTROZOM

Аутори:
1. Nataša Vajić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Aleksandra Hadziavdic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD:gonartroza je degenerativno oboljenje koljenog zgloba koje se odlikuje oštećenjem i gubitkom hrskavice,zgušnjavanjem kosti neposredno ispod hrskavice i hipertrofijom kosti na rubovima zgloba. Češće oboljevaju žene nego muškarci. CILJ:dokazivanje efikasnosti liječenja gonartroze sonoforezom 2,5% ketoprofenom. MATERIJAL I METODE:ova studija je obuhvatila 67 pacijentkinja starosne dobi od 50-70 godina, sa dijagnostikovanom gonartrozom oba koljena. Dijagnoza je postavljena na osnovu anamneze, kliničkog pregleda i RTG snimke. Kao terapiju koristili smo:ultrazvučnu terapiju-sonoforezu 2,5% ketoprofena, direktnom labilnom metodom. Kontaktni medijum gel-2,5 ketoprofen. Jačina doze-srednja jačina 0.7-1W/cm2. Broj terapijskih procedura iznosio je deset. Jačina bola prema numeričkoj skali za bol ( od 0 do 10, gdje je "0" stanje bez bola, a "10" osjećaj najjačeg bola ) praćena je prvog, petog i desetog dana. REZULTAT:Vrednovanje rezultata prema skali za bol: prvi dan: prosječna ocjena za bol je bila 8,24. Smanjenje bola postignuto 5.dan iznosilo je, prema numeričkoj skali, 5,39, te 10. dan terapije prosječna ocjena bola u koljenima iznosila je 2,39. Kod jedne pacijentkinje nije došlo do poboljšanja tegoba u odnosu na početak terapije. Kod tri pacijentkinje je došlo do potpunog obezboljavanja u koljenima. ZAKLJUČAK:primjena ketoprofena sonoforezom dovela je do značajnog smanjenja jačine bola kod velikog procenta pacijentkinja koje liječe gonartrozu, te je opravdana i preporučljiva njegova primjena u terapiji degenerativnog reumatizma.

Кључне речи:
gonartroza, sonoforeza, ketoprofen, ultrazvuk

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
18.06.2012.

Бр. отварања:
568

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH