4. Kongres fizijatara BiH

PROTETIČKA REHABILITACIJA U ZAVODU ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ“ BANJALUKA U PERIODU OD 01.01.2010 DO 31.12.2011.

Аутори:
1. Nikola Bajić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD: Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (ZZFMR) „dr Miroslav Zotović“ je referentna ustanova u kojoj se provodi primarna i sekundarna protetička rehabilitacija kao visoko specijalizovano područje bolničke rehabilitacije. CILJ: Ukazati na porast broja protetisanih pacijenata nakon amputacije donjih ekstremiteta u ZFMR “Dr Miroslav Zotović“, na dominantnost dijabetes melitusa kao etiološkog faktora i povećanje starosne dobi protetisanih pacijenata. MATERIJAL I METODE: Prospektivnom studijom je obuhvaćeno 229 pacijenta koji su kroz period od dvije godine (2010 i 2011 ) prošli proces primarne protetičke rehabilitacije u ZZFMR „dr Miroslav Zotović“. Pacijenti su razvrstani po grupama, a s obzirom na pol, dob, nivo amputacije, etiologiju. REZULTATI: Tokom 2010 godine primarno protetisano je 109 pacijenata, tokom 2011 120 pacijenata. Etiološki je dominirao dijabetes u 69% slučajeva u 2010. i 63,4 % u 2011. godini. Prosječna starosna dob je iznosila 63 godine u 2010., 65 godina u 2011. godini. ZAKLJUČAK: U navedenom periodu smo imali povećanje broja protetisanih pacijenata,povećanje prosječne starosne dobi tih pacijenata uz dominaciju dijabetesa kao etiološkog faktora.

Кључне речи:
protetička rehabilitacija,

Тематска област:
Ортотика, протетика и роботика у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
27.06.2012.

Бр. отварања:
547

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH