4. Kongres fizijatara BiH

PROCJENA EFEKATA KOMBINOVANE PRIMJENE ALFA LIPOINSKE KISELINE, KINEZI TERAPIJE I HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE NA ZARASTANJE NEUROISHEMIJSKIH RANA DIJABETESNOG STOPALA

Аутори:
1. Đorđe Ćejić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod Dijabetesno stopalo sa neuroishemijskom ranom je teška komplikacija šećerne bolesti. Mnoge studije procjenjuju terapijske modalitete koji će stimulisati mikrocirkulaciju, periferni senzibilitet, djelovati na bakterijsku floru rane, a u cilju ubrzanja zarastanja i smanjenja mogućnosti infekcije koja može dovesti do nove hirurške intervencije. Cilj rada Cilj rada je procjena efekata kombinovanog djelovanja alfa lipoinske kiseline, kinezi terapije i hiperbarične oksigenacije na ubrzavanje zarastanja neuroishemijskih rana dijabetesne etiologije. Postavljene su dvije hipoteze: H0: Razlika u dijametru neuroishemijske rane kod dijabetesnog stopala prije i poslije kombinovane terapije nije statistički značajna, a ako i postoji, slučajna je. H1 : Razlika u dijametru neuroishemijske rane kod dijabetesnog stopala prije i poslije kombinovane terapije je statistički značajna i vjerovatno je posljedica djelovanja sveobuhvatne terapije. Materijal i metode U studiju je uključeno 90 pacijenata koji su imali neuroishemijsku ranu kao komplikaciju dijabetesnog stopala (61 je muškog pola, 29 ženskog pola). Najmlađi pacijent je imao 31 godinu, a najstariji 78godina (prosječno 54,5). Svi su bolovali od šećerne bolesti duže od 12 godina, 42 pacijenta su bili inzulin ovisni , dok je 48 pacijenata bilo na oralnim antihiperglikemicima. U studiju su uključeni pacijenti sa neuroishemijskim ranama koje su trajale duže od 3 mjeseca. Pacijenti su liječeni stacionarno u ZZFR „Dr M.Zotović“ u trajanju od 21 dan. Alfa lipoinska kiselina je aplikovana i.v. kod svih pacijenata u trajanju od 21 dan. Kinezi tretman podrazumijeva svakodnevno provođenje ciklusa vježbi po Birgeru, vježbi za očuvanje obima pokreta po segmentima donjih ekstremiteta u trajanju od 21 dana, a u cilju sprečavanja kontraktura i stimulisanja cirkulacije . Hiperbarična oksigenoterapija(HBOT) podrazumjeva udisanje 100% kiseonika u uslovima povišenog ambijetalnog pritiska , većeg od 1bara u specijalnim uređajima,tzv.hiperbaričnim komorama. Svi pacijenti su proveli 10 terapijskih procedura, pri ambijentalnom pritisku od 2,0ATA u trajanju od 60 minuta po seansi. Kod pacijenata je mjeren dijametar rana centimetarskom trakom , neposredno prije početka liječenja i nakon završenog liječenja. U studiji je korišten Studentov te test . Zaključak Empirijska vrijednost Studentovog Te testa govori da je razlika u dimenziji rane prije i poslije terapije visoko statistički značajna, pri čemu je vjerovatnoća nulte hipoteze p 0,01.Kombinovanim terapijskim djelovanjem postiže se zarastanje u prosjeku od 0,5cm za period terapijskog djelovanja od 21 što je dva do tri puta brže u odnosu na normalno fiziološko zarastanje .U studiji je 66% pacijenata bilo mlađe od 60 godina dok je 34% bilo starije od 60 godina.Neuroishemijska rana dijabetesne etiologije je znatno učestalija kod osoba muškog pola. Diskusija S obzirom na rezultate primjena alfa lipoinske kiseline u kombinaciji sa kinezi tretmanom i hiperbaričnom oksigenacijom u liječenju neuroishemijskih rana dijabetesnog stopala predstavljaju dobar način liječenja.

Кључне речи:
Dijabetesno stopalo, ulkus, kombinovana terapija

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
05.07.2012.

Бр. отварања:
549

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH