4. Kongres fizijatara BiH

HEMIPAREZA-PROCJENA PACIJENTA PREMA BOBATH KONCEPTU

Аутори:
1. Branka Babić,

Апстракт:
UVOD Bobath koncept predstavlja procjenu - tretman specifične za funkcionalne probleme pacijenta. CILJ RADA Prikaz slučaja odraslog muškarca sa dijagnostikovanom hemiparezom desnih ekstremiteta nakon moždanog udara i procjena – tretman prema Bobath konceptu. METODE I MATERIJALI RADA Korišteni su anamnestički podaci i procjena – tretman. PRIKAZ SLUČAJA Pacijent J.Ć. 69 godina, primljen na rehabilitacioni tretman zbog slabosti desnih ekstremiteta nakon moždanog udara. Tegobe počele 30.05.2012. naglo, pri kretanju, sa slabošću u desnoj ruci, praćeno utrnulošću desne polovine tijela te otežanim govorom. Liječen na Neurološkoj klinici KC-a, Banja Luka, a od 14.06.2012. u Zavodu. Dugogodišnji hipertoničar pod terapijom, bivši pušač. U djetinjstvu imao povredu desnog oka, 1986. operisan- ima protezu. Klinički nalaz: svjestan, orijentisan, afebrilan, uobičajene osteomuskularne građe, koža i vidljive sluzokože slabije prokrvljene. CT nalaz (11.06.2012.): mikrovaskularne ishemijske lezije paraventrikularno frontalno, obostrano i simetrično. Procjena (21.06.2012.): Samostalno pokretan. Iz ležećeg položaja samostalno prelazi u sjedeći- urednog balansa te iz sjedećeg u stojeći. Postura narušena, sinistrokonveksna skolioza i izražena paravertebralna muskulatura desnog hemitoraksa. U stojećem ne održava balans zatvorenih očiju i razmaknutih nogu, ali održava isti otvorenih očiju. Ne izvodi stajanje na jednoj nozi, obostrano. Čučanj ne izvodi. Pokreti u zglobovima po segmentima, urednih amplituda. Oslabljena gruba motorna snaga desne šake. Hod izvodi sa nepotpunim prenosom težine na zahvaćenu stranu i ograničenom dorzifleksijom desnog skočnog zgloba. Probe koordinacije ne izvodi uredno, kao ni tandem hod. U Rombergu nestabilan sa zatvorenim očima. U položaju po Mingazzini-u, tone desna noga. MTR pojačani desno. Hipoestezija na desnom donjem ekstremitetu. Babinski pozitivan desno. Urađena sljedeća mjerenja proaktivnog balansa: step test (izvodi u 15 sec.)- desno 12x, lijevo 7x. Up and Go test: izvodi za 13,5 sec. 10 m test izvodi za 12 sec. Stajanje na jednoj nozi ne izvodi obostrano . Hod na prstima i petama ne izvodi. Hod uz i niz stepenice izvodi. Okretanje za 360 stepeni ne izvodi uredno. Funkcionalni cilj: poboljšati balans u stojećem i pri hodu kao i prenos težine na zahvaćenu stranu. Ojačati oslabljenu muskulaturu, naglasak na desnu šaku i dorzifleksiju desnog skočnog zgloba, kako bismo dobili što bolju kondiciju pacijenta za obavljanje aktivnosti dnevnoga života. Urađene vježbe: snage, balansa, koordinacije i brzine. Procjena (25.06.2012.): step test ( u 15 sec.)- desno 15x, lijevo 14x, Up and Go za 12,91 sec. 10m test za 10 sec. Stajanje na desnoj nozi izvodi kratko, na lijevoj stoji 20 sec. Hod na prstima i petama izvodi, okretanje za 360 stepeni izvodi sigurnije, čučanj izvodi djelimično, ustaje sa različitih visina, tandem hod izvodi, u Rombergu stabilan sa zatvorenim očima (30sec). Ojačana snaga desne šake kao i dorzifleksija desnog skočnog zgloba. Senzibilitet gotovo ujednačen. ZAKLJUČAK Zajedničkim postavljanjem cilja te aktivnim učešćem pacijenta i ostalih članova tima, možemo ostvariti njegovo funkcionalno poboljšanje što je i značaj Bobath koncepta.

Кључне речи:
Bobath koncept, procjena, tretman

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
08.07.2012.

Бр. отварања:
1405

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH