4. Kongres fizijatara BiH

REZULTATI LIJEČENJA KOMPLEKSNOG REGIONALNOG BOLNOG SINDROMA PACIJENTKINJE NAKON INTRAARTIKULARNOG PRELOMA PALČANE KOSTI

Аутори:
1. Nataša Nuždić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD: Kompleksni regionalni bolni sindrom je hronično bolno stanje za koje se vjeruje da je rezultat disfunkcije autonomnog nervnog sistema. Tipična klinička slika se sastoji od dramatičnih promjena boje i temperature kože ozlijeđenog ekstremiteta ili dijela tijela, udružena s intenzivnim žarećim bolom, osjetljivošću, pojačanim znojenjem i otokom kože. Iako je liječenje ovog stanja često nezadovoljavajuće, multidisciplinarni pristup u liječenju može dovesti do značajnog pobljšanja ili remisije. CILJ: Prikazati rezultate liječenja pacijenta nakon intraartikularnog preloma palčane kosti komplikovanog nastankom kompleksnog regionalnog bolnog sindroma. MATERIJAL I METODE: Pacijentkinja A.J., životne dobi 63 godine je zadobila intraartikularni prelom desne palčane kosti padom na istom nivou. Liječena konzervativno gipsanom imobilizacijom u trajanju od dva mjeseca. Po skidanju gips imobilizacije verifikuje se komplikacija u smislu kompleksnog regionalnog bolnog sindroma. Provedena fizikalna ambulantna terapija u nadležnom CBR centru u trajanju od mjesec dana, bez značajnijeg poboljšanja. Po prijemu na stacionarnu fizikalnu terapiju su dominirali simptomi izraženog bola u ramenu i šaci ozlijeđene ruke, a u kliničkom nalazu su se evidentirale promjene boje i temperature kože ručja i šake, sa izraženim crvenilom, pojačanim znojenjem, hipotonijom muskulature i kontrakturama težeg stepena u svim zglobovima desnog gornjeg ekstremiteta. Uključena je u program fizikalne terapije koji je obuhvatao: 1. individualni kinezi program uz primjenu tehnika PNF-a i kineziotaping-a; 2. elektroterapiju: DDS df modul na ganglion stelatum 6 min; magnetna poluprostirka 50 Hz, 55 % jačine, 1x30 min, IFS 90-100 Hz; 3. hidroterapiju uz hidrokineziterapiju: bazen temperature do 32 st C; 4. radnu terapiju: funkcionalna za desni gornji ekstremitet. Osim navedenog uključena je i medikamentozna th (analgetici, sedativi, vazoaktivne supstance) i suportivni tretman psihologa. Zbog kompleksnosti liječenja provedena je produžena fizikalna terapija u trajanju od 43 dana. Na prijemu i otpustu praćeni su obimi pokreta po zglobovima desne ruke. Bol i aktivnosti svakodnevnog života su procjenjeni DASH upitnikom. REZULTATI: Po završenom liječenju došlo je do značajnog smanjenja subjektivnih tegoba. U kliničkom nalazu došlo je do normalizacije boje i temperature kože ručja i šake, poboljšanja trofike muskulature i značajnog povećanja obima pokreta po zglobovima desne ruke. DASH upitnik je pokazao smanjenje osjećaja boli i poboljšanje u vršenju aktivnosti svakodnevnog života. ZAKLJUČAK: Pravovremeno prepoznavanje i istrajnost u multidisciplinarnom pristupu u liječenju kompleksnog regionalnog bolnog sindroma može dovesti do značajnog poboljšanja funkcionalnog statusa i kvaliteta života pacijenata.

Кључне речи:
kompleksni regionalni bolni sindrom, multidisciplinarni pristup, DASH

Тематска област:
ФМР у ортопедији и трауматологији

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
11.07.2012.

Бр. отварања:
580

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH