4. Kongres fizijatara BiH

UVOĐENJE VOJTA TERAPIJE NA DJEČIJE ODJELJENJE ZAVODA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „DR MIROSLAV ZOTOVIĆ“

Аутори:
1. Vladimira Šolaja Koščica, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Jedna od terapijskih mogućnosti u habilitaciji neurorazvojnih poremećaja je i Vojta princip. Vojta princip ili terapiju refleksnom lokomocijom je utemeljio češki neurolog i neuropedijatar prof. Vaclav Vojta. Osim terapijski pristup, detaljno je opisao i definisao idelanu motoriku zdravog dojenčeta i sve njene dijelove motoričkog obrasca. Idealna motorička ontogeneza predstavlja polazište za Vojta dijegnostiku i Vojta terapiju. U Vojta terapiji primjenjuju se urođeni koordinacijski kompleksi koji se aktiviraju refleksno. Za svaki koordinacijksi kompleks refleksne pokretljivosti koji je pohranjen u centralnom nervnom sistemu tačno su definisani početni položaji, zone pritiska i trodimenzionalni smjer pritiska. Odgovor je uvijek globalan i traje tokom podražaja. Vojta terapijom utičemo na motoriku, ali i na vegetativne funkcije, glatku i intervertebralnu muskulaturu. Iz tog razloga ona predstavlja prikladnu metodu za podsticanje razvoja jer su neurorazvojni poremećaji praćeni kompleksnom problematikom. Vojta terapija ima za cilj aktivaciju urođenih obrazaca refleksnog pokretanja koji sadrže dijelove obrazaca idealne motoričke ontogeneze koji djeci sa naurorazvojnim poremećajima nisu dostupni, te ih se refleksnim pokretanjem želi aktivirati. Kako bi se omogućilo provođenje terapije u ispravnoj „dozi“ terapeut provodi edukaciju roditelja koji terapiju rade kod kuće. U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ tim – fizijatar i fizioterapeut su završili edukaciju iz Vojta terapije pod vodstvom instruktora sa Vojta instituta iz Njemačke. Edukacija traje 320 sati sa određenim zadacima koji se provode kod kuće. Edukacija se sastoji iz više faza: Vojta A, B, C i D tečaj. Već nakon Vojta A tečaja stiče se osnovni nivo znanja dovoljan da se Vojta terapija može započeti samostalno provoditi uz superviziju instruktora i dalje usavršavanje na ostalim tečajevima (B,C i D tečaj). Terapiju smo prvo počeli da primjenjujemo kod sve novorođenčadi koja su se javila u našu ustanovu zbog porođajne lezije plexus brahijalisa, te kod fiksirane cerebralne paralize. Nakon B tečaja područje indikacija za terapiju smo proširili i na neurorizičnu dojenčad i sva ostala stanja gdje je indikovana Vojta terapija. Naši planovi za budućnost odnose se na edukaciju fizijatara iz područja Vojta dijagnostike i povećanje broja edukovanih fizijatara i fizioterapeuta iz Vojta terapije.

Кључне речи:
Vojta terapija, Vojta dijagnostika, edukacija.

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
13.07.2012.

Бр. отварања:
756

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH