4. Kongres fizijatara BiH

EFEKTI KOMBINOVANOG PROGRAMA VJEŽBI U VODI I KOREKTIVNIH VJEŽBI NA POBOLJŠANJE POSTURE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI

Аутори:
1. Mirsad Muftić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod Problem posturalne insuficijencije djece predškolskog i školskog uzrasta je u porastu i predstavlja dio problematike zdravstvenog i obrazovnog sistema. Na osnovu statističkih pokazatelja i izvještaja Centara za rehabilitaciju Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je podržalo projekat kombinovanog programa tjelesnih vježbi u vodi i korektivnih vježbi na suhom u smislu poboljšanja posture djece. Cilj rada je utvrditi pozitivne efekte transformacijskih procesa pod uticajem kombinovanog programa vježbi u vodi i korektivnih vježbi na suhom na posturu djece predškolskog uzrasta. Metode U istraživanju je sudjelovalo 80 djece oba spola, 39 ženske djece (n=39; prosječna starost 5,4 ± 0,7 godina; prosječne visine115± 7cm; prosječne težine 21,3kg ± 4,4kg.). 41 muško dijete (n=41; prosječna starost 5,3 ± 0,7 godina; prosječne visine115 ± 6cm; prosječne težine 21,6kg ± 4,5kg.). Prije početka programa je urađena procjena posturalnog statusa po metodi Wolanskog, a procjena osnovnih elemenata i vještina potrebnih za kretanja u vodi prema skali od 1-3 (ne plivač, plutač, poluplivač). Kombinovani program korektivnih vježbi na suhom, vježbi u vodi je realiziran u periodu 14 sedmica, dva puta sedmično po 60 minuta. Rezultati Rezultati t-testa za zavisne uzorke su pokazali da su djeca u finalnom testiranju imali statistički značajne pozitivne promjene u procjeni tjelesnog držanja, dinamici učenja osnovnih vještina potrebnih za kretanje u vodi. Zaključak Koordinisani program korektivnih vježbi na suhom nadopunjen igrama i vježbama u vodi u znatnoj mjeri dovodi do pozitivnog efekta na transformacijske procese poboljšanja posture djece predškolskog uzrasta.

Кључне речи:
Posturalna insuficijencija, kombinovani program vježbi

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
16.07.2012.

Бр. отварања:
671

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH