4. Kongres fizijatara BiH

MOTORIČKE FUNKCIJE KOD DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM UZ UPOTREBU ORTOPEDSKIH POMAGALA

Аутори:
1. Azra Delalić, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod. Motorički poremećaji su karakteristični za kliničku sliku cerebralne paralize(CP). Primjenom različitih terapijskih metoda podstičemo motoričke funkcije, a kod stajanja i hodanja uz kineziterapiju koristimo različita ortopedska pomagala. Cilj.Utvrditi da li se upotrebom ortopedskih pomagala kod djece sa CP mogu poboljšati motoričke funkcije. Metode: U istraživanje je uključeno 20 djece sa CP liječene na Klinici za fizikalnu medicinu i rehablitaciju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla. Osnovni kriterij koje je trebalo zadovoljiti je dijagnostikovana CP i korištenje ortopedskih pomagala za donje ekstremitete. Procjena motoričkih funkcija je urađena prema Gross Motor Function Measure 88 ( GMFM - 88) testu, odnosno područjima ovog testa koji se odnose na faze stojanja i hodanja ( GMFM D i GMFM E). Procjena je urađena bez i sa upotrebom ortopedskog pomagala. Rezultati: U ovom istraživanju došlo je do poboljšanja motoričkih funkcija u fazi stajanja i hodanja sa upotrebom ortopedskih pomagala , tako da je median i interquartil range (IQR) ciljanih testova za faze stojanja i hodanja (GMFM D i GMFM E) iznosio 24,95 (IQR od 8,195 do 45,00) bez upotrebe i 33,25 (IQR od 13,06 do 51,33) sa upotrebom ortopedskih pomagala (p<0,0001). Zaključak: Upotrebom ortopedskih pomagala mogu se značajno poboljšati motoričke funkcije u fazi stajanja i hodanja kod djece sa CP što doprinosi i povećanju stepena nezavisnosti djeteta tokom svakodnevnim aktivnosti.

Кључне речи:
cerebralna paraliza, ortopedsko pomagalo, motoričke funkcije.

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
16.07.2012.

Бр. отварања:
745

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH