4. Kongres fizijatara BiH

SPOSOBNOST IMENOVANJA PACIJENATA SA PRISUTNIM GOVORNO JEZIČKIM OŠTEĆENJEM NAKON MOŽDANOG UDARA

Аутори:
1. Goran Savic, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Sposobnost imenovanja pacijenata sa prisutnim govorno jezičkim oštećenjem nakon moždanog udara Goran Savić, Ljiljana Rakić, Nataša Stjepanović, Jelena Šatara ZZMR “ Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, RS BiH, e-mail: sakogo@blic.net, tel. 051/348-444 Abstract Uvod Oštećenja mozga nakon moždanog udara(MU) približno su jednako zastupljena na lijevoj i desnoj strani mozga, manjim dijelom obostrano. Analogno tome neurološki deficiti su podjednako prisutni na lijevoj i desnoj strani tijela. Istraživanja pokazuju da značajno govorno jezičko oštećenje ima oko trećine svih pacijenata pogođenih moždanim udarom, u pravilu su posljedica oštećenja lijeve velikomoždane hemisfere. Cilj rada je utvrditi povezanost neurološkog deficita strane tijela nakon doživljenog moždanog udara, odnosno povezanost lokacije neurološkog oštećenja mozga sa sposobnošću imenovanja ovih bolesnika. Metodologija straživanja Istraživan je uzorak bolesnika sa prisutnim govorno jezičkim poremećajima nakon moždanog udara i završenog neurološkog liječenja, veličine 106 ispitanika. Pacijenti su testirani subtestovima sposobnosti imenovanja Bostonskog dijagnostičkog testa za afazije (BDAE), tokom prva dva mjeseca nakon insulta. Rezultati i diskusija Uzorak prosječne starosti 65,51 godina je testiran u prosjeku 32,39 dana nakon doživljenog MU. U najvećem broju slučajeva MU su prethodila dva i više oboljenja, najčešće kombinacija srčanih oboljenja,arterijske hipertenzije i dijabetes melitusa. Najčešći tip MU je bio ishemijski. Kod 58,49% uzorka, lezije su locirane na lijevoj strani mozga, obostrano kod 29,24% uzorka ( što znači i oštećenje lijeve strane mozga), nepoznata lokacija je kod 7,54%, a na desnoj strani mozga kod 4,71 % uzorka. Na subtestu imenovanja BDAE, prosjek uspješnosti imenovanja nakon postavljenih pitanja je bio 56,66%; imenovanja slika 54,85%; kategorijalnog imenovanja životinja 51,88% za cijeli uzorak. Sve lijevostrane lezije mozga imale su ispod prosječne rezultate imenovanja u odnosu na cijeli uzorak, desnostrane su postizale dobre rezultate imenovanja. Analogno tome svi pacijenti sa desnostranim neurološkim deficitima tijela imali su ispod prosječne a sa lijevostranim neurološkim deficitima tijela nad prosječne rezultate, u odnosu na prosjek cijelog uzorka. Najlošije rezultate imali su pacijenti sa lezijama lijeve frontoparijetotemporalne, frontotemporalne, frontoparijetalne, parijetotemporalne regije, regije opisane kao područje irigacije lijeve ACM i dr. Pacijenti sa lezijama desne moždane hemisfere u pravilu su postizali dobre rezultate u odnosu na pacijente sa lijevostranim lezijama. Zaključak Pacijenti sa lijevostranim lezijama mozga su postizali ispodprosječne rezultate a pacijenti sa desnostranim lezijama mozga su postizali nadprosječne rezultate imenovanja u odnosu na cijeli uzorak. Analogno tome pacijenti sa neurološkim deficitima desne strane tijela su po uspjehu na testovima imenovanja, bili lošiji u odnosu na pacijente sa lijevostranim deficitima tijela.

Кључне речи:
moždani udar, govorno oštećenje, imenovanje, lokacija lezije, lateralizacija oštećenja.

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
17.07.2012.

Бр. отварања:
686

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH