4. Kongres fizijatara BiH

AFAZIJA KAO POSLJEDICA MOŽDANOG UDARA DESNE MOŽDANE HEMISFERE - PRIKAZ SLUČAJA

Аутори:
1. Jelena Šatara, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod Afazija kao posljedica moždanog udara (MU) desne hemisfere mozga je manje učestala u odnosu na moždane udare sa posljedičnim lezijama lijeve hemisfere u kojoj su kod većine ljudi smješteni centri za govor i jezik. Knecht i sar. su istraživali dominaciju ruke i govorno jezičku hemisfernu moždanu dominaciju kod zdravih ljudi. Procjenu lateralizacije su vršili direktno primjenom funkcionalne transkortikalne Doppler sonografije kod 326 zdravih ispitanika. Nađeno je da se incidenca desnohemisferne jezičke dominacije linearno povećava sa stepenom ljevorukosti: kod 4% izrazito desnorukih; kod 15 % ambidekstera i 27% izrazito ljevorukih. Odnos između dominantne ruke i jezičke dominantnosti nije proizvod cerebralne patologije već prirodnog fenomena. Cilj rada Procjeniti govorno jezičke sposobnosti pacijenta P.J. koji je ljevoruk i kao posljedicu prvog i ponovljenog moždanog udara ima senzomotornu afaziju. Metodologija Izvršena je kvantitativna procjena govorno jezičkih sposobnosti pacijenta nakon prvog i ponovljenog moždanog udara. Procjena je provedena putem Bostonskog dijagnostičkog testa za afazije (BDAE). Rezultati P.J. je 13.02.2011.god. doživio MU sa posljedičnom “masivnom subakutnom ishemijskom lezijom parasagitalno desno, koja zahvata girus frontalis superior et girus precentralis. Parijetalno desno kortikosubkortikalno se vidi manja ishemijska lezija dijametra 32mm. Parijetalno parasagitalno desno dijametra 25mm’’ Nakon završetka neurološkog liječenja u Doboju uključen u rehabilitaciju u naš Zavod u periodu od 25.03. – 12.05.2011.god. U tom periodu uključen u logopedski tretman nakon procjene govorno jezičkog statusa i konstatovane senzomotorne afazije. Na subtestovima BDAE postiže rezultate: a) razumijevanja riječi u rasponu od 0 do 20%;. b) oralne spretnosti u rasponu od 0 – 57,14%.; c) ponavljanja riječi i rečenica u rasponu od 25-60%; d) imenovanja u rasponu od 0 do 55,26%; e) čitanje riječi (60%) uz odsutno razumijevanje pročitanog; f) sposobnost pisanja odsutna. Nakon provedene rehabilitacije govorno jezički status se značajno poboljšao, da bi se MU ponovio 05.06.2012.god. Liječen na neurološkom odjelu OB u Doboju tokom 22 dana pod dg: ICV recidivans, Hemiparesis sin. cum dysphasio sensomotoria, Sy psychoorganicum. Tokom druge hospitalizacije nije bilo CT nalaza. Ponovo uključen na rehabilitacioni i logopedski tretman u naš Zavod. Na subtestovima BDAE postiže rezultate: a) razumijevanje riječi u rasponu od 20 do 50% ; b) oralne spretnosti u rasponu od 0 – 57,14% c) ponavljanja riječi i rečenica u rasponu od 37-90%; d) imenovanja u rasponu od 27,77 do 94,73 %; e) čitanje riječi (70%) i proste rečenice (30%) uz odsutno razumijevanje pročitanog; f) sposobnost pisanja odsutna. U toku je rehabilitacija ovog pacijenta. Zaključak Ljevostrane hemipareze, odnosno lezije desne hemisfere mozga kod izrazito ljevorukih često rezultiraju afazijom, što se potvrdilo i u slučaju pacijenta P. J. 

Кључне речи:
moždani udar, senzomotorna afazija, ljevostrana hemipareza.

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
17.07.2012.

Бр. отварања:
1076

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH