4. Kongres fizijatara BiH

PREPORUKA ZA DIJAGNOSTIČKI I TERAPIJSKI POSTUPAK KOD DECE SA SIMPTOMATSKI RIZIČNIM RAZVOJEM

Аутори:
1. Snezana Gajic-Jovanovic, Albania

Апстракт:
Naslov rada: Preporuka za dijagnostički i terapijski postupak kod dece sa simptomatski rizičnim razvojem (SRR) Uvod: Simptomatski rizičan razvoj kod odojčadi podrazumeva istovremeno postojanje poremećenog mišićnog tonusa i posturalnog reaktibiliteta i kašnjenje u psiho/motornom razvoju. Cilj rada je da postavi smernice za dijagnostički i terapijski postupak kod deca sa simptomatskim rizičnim razvojem sa ciljem rane dijagnoze cerebro-paretične ugroženosti,odnosno cerebralne paralize. Metodologija: Radna dijagnoza SRR se postavlja na osnovu 1. anamneze i 2.kliničkog-neurokineziološkog pregleda. Anamnezom se otkrivaju i selektuju tzv. anamnestički rizična deca na osnovu: porodične anamneze, podataka o trudnoći,porođaju, perinatalnom periodu, kao i daljem psihomotornom razvoju-ovisno o uzrastu deteta/odojčeta na prvom pregledu. Klinički pregled obuhvata: 1.procenu spontane motorike, 2.procena mišićnog tonusa i tetivnih refleksa,3.prisustvo-onosno odsustvo primitivnih refleksa, 4..ispitivanje posturalnih reakcija,5. nivo i kvalitet motornog razvoja. Od dodatnih dijagnostičkih procedura potrebno je uraditi:Uz CNS-a, neurofiziološka ispitivanja-EEG,VEP,SEP, i pregled neurooftalmologa.U cilju diferencijalne dijagnoze ,nekad je potrebno uraditi EMNG, genetska ispitivanja, metaboločki skrining. Po utvrdjivanju dijagnoze SRR dete je potrebno uključiti u timski habilitacioni tretman, timsko praćenje i kontrolisati ga. Timski habilitacioni tretman ima za clj uspostavljanje pravilnih obrazaca/shema motornog razvoja i podrazumeva: fizikalni tretman, radnu terapija, logopedsko praćenje, a kod dece starije od 2 godine i defektološki tretman, te psihološko praćenje. Redovne kontrole daju uvid u procenu neuromotornog razvoju i prognozu u kom pravcu ide razvoj deteta: 1. u pravcu normalizacije 2. pravcu- MCD 3. pravcu cerebroparetične ugroženosti. Kontrole se odvijaju na 6-8 nedelja do normalizacije PMR kod dece koja ostaju u grupi SRR. Deca koja spadaju u grupu MCD i CP, zahtevaju praćenje do polaska u školu. U 4. godini se radi reevaluacija dg i deeinitvina klinička i funkcionalna klasifikacija. Zaključak: rana dijagnoza SRR, tretman i redovno praćenje ove dece omogućuje ranu dijagnozu i blagovremeni tretman CP ugrožene dece.

Кључне речи:
simptomatski rizicni razvoj, cerebralna paraliza, dijagnosticki postupak

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
18.07.2012.

Бр. отварања:
676

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH