4. Kongres fizijatara BiH

MAGNETOTERAPIJA I HOMEOSTAZA KOSTI

Аутори:
1. Gordana Stefanovski, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Tamara Popović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD: Magnetoterapija je jedna od najstarijih metoda liječenja i u dvadesetom vijeku je zahvaljujući naučnim istraživanjima prešla put od alternativne medicine do zvanične metode. Otkriće piezoeletričnog i bioelektričnog potencijala koštanih ćelija doprinosi širokoj primjeni magnetoterapije u liječenju koštanih oboljenja i preloma. CILJ RADA: Na osnovu dostupne literature i vlastitih istraživanja ispitati efekte magnetoterapije na osteogenezu kod preloma kosti i osteoporozu. MATERIJAL I METODE: Korištena je dostupna strana , domaća literature i vlastita istraživanja iz magnetobiologije. Napravljen je pregled rezultata in vitro,in vivo i kliničkih ispitivanja o efektima elektromagnetnog polja na prelom kostiju i osteoporozu. REZULTATI: Elektromagnetno polje djeluje na koštane ćelije samo u okviru “bioloških prozora” . Efekti EMP-a zavise od njegovih biotropnih parametara intenziteta,frekvencije, gradijenta, lokalizacije, ekspozicije, kao i od karakteristika biološkog objekta zrelosti ćelije,ćelijskog ciklusa, pola ,opšteg stanja organizma,neurovegetativne stabilnosti,stadija oboljenja. Pulsno elektromagnetno polje inhibira resorpciju kosti,smanjuje TNF-α,IL-1β, IL-6,smanjenje RANKL mRNA ekspresiju i povećanje OPG mRNA. EMP-e povećava proliferaciju i diferencijaciju osteoblasta, povećava formiranje hidroksiapatita i sintezu vanćelijskog matriksa, osteokalcin mRNA kao i  koštanu alkalnu fosfatazu. Najveća primjena magnetoterapije je u liječenju pseudoartroza i loše zaraslih preloma, kod endoproteza i postmenopauzalne osteoporoze. ZAKLJUČAK: Magnetoterapija ima značajno mjesto u regulisanju homeostaze kosti i evidentne efekte u tretmanu koštanih preloma i osteoporoze. Dobro vođen klinički protokol, ispravno doziranje, dužina ekspozicije kao i poštovanje kontraindikacija su neophodni za uspješnost kliničke primjene elektromagnetne stimulacije osteogeneze. Na budućim istraživanjima je da razjasne precizne mehanizme djelovanja ove efikasne i perspektivne terapije.

Кључне речи:
magnetoterapija, osteogeneza, osteoporoza

Тематска област:
Остеопороза

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
18.07.2012.

Бр. отварања:
577

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH