4. Kongres fizijatara BiH

OSTEOPOROSIS I OSTEOARTRITIS: SLIČNOSTI I RAZLIKE

Аутори:
1. Dijana Avdic, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Osim što oba imena ovih oboljenja počinju s prefiksom "osteo", osteoporoza i osteoartritis imaju malo toga zajedničkog. Osteoporoza je bolest kostiju u kojoj se količina i kvalitet kosti reducira, što može lako dovesti do prijeloma kosti. U kliničkoj slici osteoporoze nema značajnih bolova ili drugih simptoma, koji bi upućivali na promjene, osim ako je došlo do prijeloma. Osteoartritis je bolest zglobova i okolnog tkiva. Kroz kliničku sliku, promjene mogu uzrokovati bol i ograničenje pokretljivosti, a uzrok ovog bola i način na koji se tretira je različit. Osoba može imati osteoporozu i osteoartritis u isto vrijeme. Iako su ove bolesti više zastupljene kod žena nego muškaraca, mehanizmi koji dovode do njih mogu se preklapati. Osteoartritis i osteoporoza su senilno mišićno-koštani poremećaji sa značajnim morbiditetom i mortalitetom, a klinička iskustva i epidemiološka istraživanja su pokazala da postoji negativna povezanost između njih.

Кључне речи:
osteoporoza, osteoartritis, sličnosti, razlike

Тематска област:
Дегенеративни реуматизам

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
18.07.2012.

Бр. отварања:
514

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH