4. Kongres fizijatara BiH

PRIKAZ LIJEČENJA I REHABILITACIJE DVA PACIJENTA SA KOKSARTROZOM

Аутори:
1. Milojka Stjepanović, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Prikaz liječenja i rehabilitacije dva pacijenta sa koksartrozom Koksartroza je hronična degenerativna bolest kuka,sa kliničkom manifestacijom u petoj i šestoj deceniji života. Češće se javlja kod žena. Starenje tkiva je biološki proces poremećaja ravnoteže između trošenja i regeneracije tkiva i kod kuka vodi nastanku primarne koksartroze. Sekundarne koksartroze nastaju zbog nekog poznatog fizičkog faktora koji na neki način oštećuju zglob. U klinickim manifestacijama dob,pol,zanimanje,genetika imaju ulogu. U ranom stadiju bolesti bol je rezultat ili se pojačava kretanjem, mirovanjem se smiruje. Napredovanjem bolesti, pri kretanju i u mirovanju je prisutna bol. Prvo se ograničava pokret unutrašnje rotacije i abdukcije a kasnije se smanjuju fleksija i addukcija. Hod je uz šepanje. Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom i RTG snimkom zdjelice sa kukovima. Liječenje koksartroze je operativno i konzervativno. Konzervativno liječenje koksartroza –medikamentozno/NSA,lok aplikacije GK/, rasterecenje zgloba/korekcija posturalnih disfunkcija,upotreba stapa,smanjenje TT,prikladna obuca,odmor/i procedure fizikalne medicine i rehabilitacije. Cilj rada: Prikaz rehabilitacije dva pacijenta sa koksartrozom u periodu od 1994-2012. god. Rezultati i diskusija:Bračni par Ž,55 god., i M,62god.,sluzbenici,penzioneri. 1994. god. su prvi put došli na pregled. Suprug osjećao jake bolove u desnoj preponi pri kretanju. Pregledom nađena kontraktura desnog kuka u fleksiji, vanjskoj rotaciji i abdukciji sa bolnom fleksijom od 30 stepeni. RTG-uznapredovala koksartroza. Po preporuci ortopeda urađena implantacija endoproteze desnog kuka. Pacijent povremeno obavlja ambulantni fizikalni tretman, redovno izvodi medicinsku gimnstiku. Nema bola. Staza hoda oko 1.5-2 km. Pri prvom pregledu kod pacijentice bio je očuvan obim pokreta kukova,uz ogranicenu unutrašnju rotaciju manje od 1/3 obima desno.Bol prema VAS 1 nakon dužeg kretanja. RTG početne degenerativne promjene. Pacijentica uključena u ambulantni fizikalni tretman- parafin,UZ,IFS ,vježbe za održavanje i povećanje obima pokreta po zglobovima GE i DE i segmentima kičme, vježbe za jačanje muskulature GE,DE i leđa kao grupne vježbe i individualne vježbe povećanja obima pokreta i jačanje muskulature ekstenzora desnog kuka. Savjetovana redukcija TT,nošenje obuće sa debljim mekanim gumenim đonom i preporučena hidroth- /tj.vježbe u rasteretnom položaju,viskoznost vode ima značenje izvođenja vježbi sa otporom,voda čini meka tkiva elastičnijim./Pacijentica tokom 18 godina smanjila tjelesnu težinu na 56 kg (80kg) /TV 160 cm. Redovno izvodi medicinsku gimnastiku, provodi hidroterapiju kontinuirano, najčešće 2xsedmicno. Sada je desni kuk je u fleksionoj kontrakturi od 30 stepeni sa blokiranim rotacijama, hoda uz šepanje,staza hoda je do 1-2 km.Bol prema VAS poslije šetnje od 1 km oko 3.Oba pacijenta rijetko koriste analgetike. Zaključak: Motivisanost pacijenta u rehabilitaciji je uvijek bitna.Liječenje koksartroze nije samo medicinsko, obzirom da se radi o pacijentima starije životne dobi, nego se uklapa u ostale psihosomatske i socijalne probleme starije životne dobi i uvijek treba biti individualno.Oba pacijenta su samostalna uz pomagala/ npr. za oblačenje čarapa/ u SŽV.S obzirom na dob, uz kontinuiranu medicinsku gimnastiku kvalitet života je očuvan.

Кључне речи:
koksartroza, rehabilitacija, ograničeni pokreti, dob.

Тематска област:
Дегенеративни реуматизам

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
18.07.2012.

Бр. отварања:
1794

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH