4. Kongres fizijatara BiH

KONSTANTNOST KONCENTRACIJE UGJENDIOKSIDA I VODONIKSULFIDA U MINERALNIM VODAMA SRBIJE

Аутори:
1. Mojsije Andjić,

Апстракт:
UVOD I CILJ: Mineralne vode predstavljaju posebnu grupu podzemnih voda koje, zahvaljujući svojim fizičkim osobinama i hemijskom sastavu, povoljno deluju na ljudski organizam, te mogu da se koriste za profilaksu i lečenje. One se dugo godina koriste kao terapijsko sredstvo u lečenju bolesnika sa neurološkim, reumatskim, kardiološkim, plućnim, gastrointestinalnim, hematološkim oboljenjima kao i u postraumatskim stanjima. Cilj je utvrditi da li postoji konsantnost koncentacije lekovitih gasova mineralnih voda u desetogodišnjem vremenskom periodu, kako bi utvrdili konzistentnost njihove terapijske vrednosti. METODE: U ovom radu analizirane su mineralne vode sledećih banja na teritoriji republike Srbije: Junaković, Kanjiža, Niška, Bečej, Prolom, Kuršumlijska, Mataruška, Vranjska, Badanja, Koviljača, Palanački kiseljak, Bukovička, Gamzigradska, Selters, Bogutovačka. Na samom izvoru ili bušotini iz koje se dobija mineralna voda uradjena je terenska analiza. Merena je koncentracija lekovitih gasova: ugljen dioksida (CO₂) i vodonik sulfida (H₂S) Ispitivanja su vršena svake treće godine u desetogodišnjem periodu. REZULTATI: Ugljen dioksid ( CO₂), tokom desetogodišnjeg vremenskog perioda nije menjao svoju vrednost ( p>0,05) U terapijski značajnoj koncentraciji preko 1gr/l zabeležen je samo u Bukovičkoj banji izvor CB6 1,564 gr/l a izvor CB 8 1,22 gr/l. Vodonik sulfid (H₂S), nije menjao vrednost u ovom ispitivanju ( p>0,05). U terapijskoj koncentraciji od 1mg/l zabeležen je u banjama: Bečej ( 0,0014 gr/l); Vranjska ( 0,00122gr/l); Badanja ( 0,005 gr/l), Koviljača ( 0,2112 gr/l); Mataruška (0,01 gr/l); Bogutovačka (0,001 gr/l). Utvrdjena je konstantnost koncentracije CO₂ u toku tri merenja u desetogodišnjem periodu što je omogućilo konzistentnost terapijskih indikacija u ovim banjama: obliterirajuća oboljenja perifernih arterija, povećanje ventilacije pluća, pojačavanje sekrecije i motorike želudca. Takodje nije se menjala vrednost koncentracije H₂S a time i konzistentnost terapijskih indikacija: inhibicija sekrecije i motorike želudca, poboljšanje ekspetoracije disajnih puteva i poboljšanje periferne cirkulacije. ZAKLJUČAK: Tokom tri merenja u desetogodišnjem praćenju, koncentracija lekovitih gasova CO₂ i H₂S mineralnih voda u 15 banja Srbije nije se značajno promenila. Konstantna vrednost koncentacije lekovitih gasova utiče i na konzistentnost indikacija za njihovu upotrebu.

Кључне речи:
mineralne vode, ugljen dioksid, vodonik sulfid.

Тематска област:
Балнеотерапија

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
19.07.2012.

Бр. отварања:
462

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH