4. Kongres fizijatara BiH

PRIKAZ ORTOPROTETIČKOG ZBRINJAVANJA PACIJENTICE SA PROKSIMALNIM FOKALNIM FEMORALNIM DEFICITOM

Аутори:
1. Dobrinka Zivanic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Bojana Baroš, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: Proksimalni fokalni femoralni defect je kongenitalna anomalija koja podrazumjeva grešku u diferencijaciji. Javlja se kod 1 od 50 000 živorođene djece, češće kod djevojčica. Spojem protetike i ortotike , istovremenim nadomještajem dijela tijela koji nedostaje, a ujedno obuhvatajući i pozicionirajući postojeće strukture, nastaje zanimljiva i složena ortopedsko-tehnička disciplina: ortoprotetika. Prikaz pacijenta: Pacijentica S.J. 1983., primljena je u Zavod 26.12.2011. na fiziorehabilitacioni tretman i procjenu protetskog potencijala po preporuci ortopeda. Od rođenja ima nedostatak lijevog kuka. Liječena je neoperativno. Prvi pregled ortopeda 27.08.1984.: Lijeva noga kraća od desne više od 20 cm, skarćenje se odnosi na kratak femur, kuk je luksiran, abdukcija kuka jako ograničena. RTG vidi se teška hipoplazija desnog femura koji je smanjen na 1/3, postoji samo donji dio oko 3cm dijafize, displazija acetabuluma, kuk iščašen. Na prijemu se žali na bolove u donjem dijelu leđa sa širenjem u desnu nogu do stopala. Tegobe izražene u posljednjih godinu dana. Bolovi u lijevoj nozi stalni. RTG snimak lijevog kuka i natkoljenice pokazuje aplaziju gornje polovine femura uz hipoplaziju preostalog dijela femura. Displastičan desni acetabulum. Hoda samostalno bez pomagala uz izraženo hramanje . Lijevi kuk i koljeno u položaju spoljašnje rotacije, natkoljenica, skraćena za 25 cm . Aktivnu fleksiju u lijevom kuku ne izvodi, abdukcija moguća oko 20 stepeni. Aktivan pokret fleksije u lijevom koljenu moguć do polovine amplitude kao i dorzifleksija u lijevom skočnom zglobu. Pokreti u segmentima desne noge pune amplitude. Ortoprotetički tim :fizijatar, ortoped, fizioterapeut, medicinska sestra, ortopedski tehničar, pacijent i porodica, socijalni radnik, psiholog. Pacijentica uključena u opsežan fiziorehabilitacioni tretman u sklopu kojeg je i uradjena adekvatna lijeva ortoproteza. Na otpustu: Šema hoda značajno korigovana uz lijevu ortoprotezu, hramanje lijevom nogom minimalno. Proteza funkcionalno i estetski zadovoljava potrebe pacijentice. Womac index na prijemu 53/ na otpustu 27 što govori u prilog dobre funkcije u aktivnosima svakodnevnog života.

Кључне речи:
ortoprotetika, proksimalni fokalni femoralni deficit

Тематска област:
Ортотика, протетика и роботика у ФРМ

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
19.07.2012.

Бр. отварања:
549

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH