4. Kongres fizijatara BiH

RANA ISKUSTVA U REHABILITACIJI NAKON ARTROSKOPSKE STABILIZACIJE RAMENA

Аутори:
1. Драгана Драгичевић-Цвјетковић,

Апстракт:
UVOD: Artroskopska stabilizacija ramena kao vodeća metoda u liječenju prednje nestabilnosti ramena uvedena je u našoj ustanovi krajem 2010. godine. Dobar ishod liječenja bolesnika sa nestabilnim ramenom zavisi kako od dobrog rezultata operativnog liječenja tako i od pravovremeno započete rehabilitacije, dakle od timskog, multidisciplinarnog pristupa u liječenju. Cilj rada je prikazati početne rezultate u rehabilitaciji bolesnika nakon artroskopske stabilizacije ramena. PACIJENTI I METODE: Prospektivnim istraživanjem pratili smo 15 pacijenata nakon artroskopske stabilizacije prednje nestabilnosti ramena u periodu od septembra 2010. godine do juna 2012. godine. Rehabilitacija kod svih pacijenata započeta je prvi postoperativni dan i provedena je prema važećem protokolu u 4 faze ukupnog trajanja od 6 mjeseci. Parametri praćenja bili su VAS skala bola, obim pokreta u zglobu ramena, Rowe- Zarinsov skor. REZULTATI: Kod 11 pacijenata ishod rehabilitacije je bio vrlo dobar (73,3%), dobar rezultat je postignut kod 3 pacijenta (20%), dok je kod 1 pacijenta (6,6%) rezultat bio zadovoljavajući. ZAKLJUČAK: Početna iskustava ohrabruju i pokazuju neophodnost rehabilitacije nakon artroskopske stabilizacije ramena koja mora biti na vrijeme započeta i stručno provedena. Nameće se potreba konstantne evaluacije i po potrebi modifikacije elemenata protokola rehabilitacije od strane operatera i rehabilitacionog tima.

Кључне речи:
rame, artroskopska stabilizacija, rehabilitacija

Тематска област:
ФМР у ортопедији и трауматологији

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
547

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH