4. Kongres fizijatara BiH

ULOGA RODITELJA U REHABILITACIJI DJECE S CEREBRALNOM PARALIZOM – RAZLIČITI STAVOVI

Аутори:
1. Andrea Polovina, Barbados

Апстракт:
Dvije najzastupljenije metode rehabilitacije djece s cerebralnom paralizom su neurorazvojna terapija (Bobath) i Vojta metoda. U odnosu na ulogu roditelja u rehabilitacijskom procesu vrlo su različite. U neurorazvojnoj terapiji glavni nositelj rehabilitacije je stručnjak, educirani terapeut. Sama terapija se provodi različitom učestalosti, više ovisno o mogućnostima ustanove nego o precizno definiranoj potrebi za istom. Smatra se da je glavna uloga roditelja upravo u tome da bude roditelj, ali ipak dobiva određene smjernice o načinu skrbi za dijete tijekom dana. Uloga roditelja u Vojta metodi je potpuno suprotna. Jedno od glavnih načela metode je višekratno svakodnevno provođenje terapije, raspoređeno kroz cijeli dan. Stoga je ključni nositelj rehabilitacije upravo roditelj, a zadatak terapeuta je u odabiru odgovarajućeg načina provođenja rehabilitacije i u edukaciji roditelja istoj. U Hrvatskoj se razvija i već dugi niz godina provodi i istražuje učinkovitost metode prema Stojčević Polovina. Radi se o najintenzivnijoj metodi u rehabilitaciji djece s cerebralnom paralizom jer se rehabilitacija provodi tijekom cijelog dana, obično od 3 sata na više. Da bi to bilo moguće, nužno je educirati roditelja za provođenje iste uz redovite kontrole radi nadzora rehabilitacije i adaptacije tretmana napretku djeteta. Smatramo da se ne smiju podcijeniti roditelji. Mnogo roditelja se želi aktivno uključiti u rehabilitacijski tretman svog djeteta i isto im treba biti omogućeno u skladu s njihovim željama i mogućnostima. Smatramo da uz odgovarajuću edukaciju neadekvatna stručnost što se često stavlja kao glavni razlog neuključivanja roditelja, prestaje biti argument za roditeljsko izostavljanje, te da u nekim slučajevima roditelj može postati izvrstan terapeut vlastitog djeteta bez da istovremeno prestane biti roditelj.

Кључне речи:
roditelj, rehabilitacija, cerebralna paraliza

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
799

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH