4. Kongres fizijatara BiH

KLIJENUT BRAHIJALNOG SPLETA U DJECE SA ASPEKTA SEKUNDARNE PREVENCIJE

Аутори:
1. Andrea Polovina, Barbados

Апстракт:
Uvod: Pod klijenuti brahijalnog spleta u djece podrazumijevamo klijenut brahijalnog spleta u djece vidljivu odmah po rođenju. Ako se radi o nekoj drugoj vrsti oboljenja brahijalnog spleta u djece to treba posebno naznačiti. Cilj rada: Prikazati učinkovitost sekundarne prevencije u postizanju normalizacije motornog razvoja u djece s klijenuti brahijalnog spleta. Metoda rada: Retrospektivnom analizom prikazati rezultate rehabilitacijskog tretmana u 140 djece sa klijenuti brahijalnog spleta koja su rehabilitacijski tretman započela u prva tri mjeseca života i to s aspekta postizanja normalne lokomocije. Rezultati : Evidentirano je postignuće normalizacije lokomocije u promatranoj skupini djece od oko 40 %. Zaključak: Pravovremena dijagnoza i pravovremeni kompleksni rehabilitacijski tretman mogu pomoći u ublaženju kliničke slike u djece sa klijenuti brahijalnog spleta, a u oko 40% njih može se postići i normalizacija motornog razvoja.

Кључне речи:
klijenut brahijalnog spleta, sekundarna prevencija, rehabilitacija

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
521

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH