4. Kongres fizijatara BiH

EFEKTI TERMOMINERALNE VODE BANJE SLATINA KOD PACIJENATA SA HRONIČNIM LUMBALNIM SINDROMOM

Аутори:
1. Dragana Janković, Zavod za ortopediju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD:Lumbalni sindrom ili bol u leđima obuhvata grupu različitih oboljenja i poremećaja čiji je zajednički simptom bol u lumbalnom ili lumbosakralnom predjelu sa ili bez iradijacije duž noge. Ovaj sindrom predstavlja jedno od najčešćih bolnih stanja savremenog čovjeka koji pogađa gotovo svaku osobu u nekom periodu života. Prema epidemiološkim podacima u našoj urbanoj populaciji najveća učestalost lumbalnog sindroma je između 50-59.godine života. Procjenjuje se da je ovaj bolni sindrom čest uzrok radne nesposobnosti kod više od 25% osoba mlađih od 45 godina. S obzirom na masovnost pojave, hroničan tok sa čestim recidivima koji su razlog povremene ili trajne nesposobnosti, kao i zbog ogromnih troškova liječenja i rehabilitacije, ovo oboljenje predstavlja veliki medicinski,socijalni i ekonomski problem. Studije pokazuju da termalne vode znatno smanjuju bol u leđima, povećavaju mobilnost kičme, smanjuju napetost mišića duž kičmenog stuba. Poboljšanje nastupa ranije, remisija traje duže i to statistički značajno. CILJ: Procijeniti efekte termomineralne vode banje Slatina kod pacijenata sa hroničnim lumbalnim sindromom koji su se rehabilitovali u periodu mart-maj 2012.godine. METODE: Pratili smo grupu od 30 pacijenata kod kojih je hronični bol u leđima posljedica narušenih odnosa u dinamičkom vertebralnom segmentu uzrokovanog degenerativnim procesom. Kod ovih pacijenata radilo se o hernijama, prolapsima ili protruzijama diskusa međupršljenskih prostora u lumbalnom segmentu kičmenog stuba koje su verifikovane nuklearnom magnetnom rezonancom, sa komprimiranjem korijena koji uslovljava radikularne manifestacije duž noge/u. Pacijenti su razvrstani prema dobi, polu. U terapijskom protokolu osim procedura fizikalne terapije primjenjivan je i hidrokinezitretman u termomineralnoj vodi banje Slatina u trajanju 15 terapijskih dana. Parametri praćenja su mjereni na početku terapijskog protokola, nakon 7-10 dana(zbog eventualne balneološke reakcije) i nakon 15 terapijskih dana. Praćen je intenzitet bola prema vizuelnoj analognoj skali(VAS), obim pokreta prema Schober indexu, Lazarevićev znak i kvalitet života prema Osvestri indexu. REZULTATI: Od ukupno 30 pacijenata koji su ispitivani, 17 pacijenata tj. 57% su pacijenti muškog pola, a 13 ženskog pola tj. 43%(nema statistički značajne razlike prema polu p=0,551>0,05). Ne postoji statistički značajna razlika u godinama prema polu p=0,701>0,05(prosječne godine starosti ispitanika su 45,93+/- 1,82). Prema VAS-i bola postoji statistički značajno smanjenje bola prije i poslije terapijskog protokola kod ispitanika muškog pola p=0,002<0,05, kod ženskog pola p=0,0014< 0,05, kao i u ukupnom broju ispitanika p= 0<0,05. Kod ispitanika muškog pola ne postoji statistički značajno poboljšanje pokretljivosti prema Schober indexu p=0,1877>0,05 prije i poslije terapijskog protokola, dok kod ispitanika ženskog pola postoji statistički značajno poboljšanje pokretljivosti prema Schober indexu p=0,0403<0,05, što utiče da u ukupnom broju ispitanika postoji statistički značajno poboljšanje pokretljivosti prema Schober indexu p=0,0252<0,05. Svim ispitanicima se statistički značajno poboljšao kvalitet života prema Osvestry indexu mjerenom prije i poslije terapijskog protokola p=0,045<0,05. ZAKLJUČAK: Hidrokinezitretman u termomineralnoj vodi banje Slatina je doveo do značajnog poboljšanja kvaliteta života bolesnika sa hroničnim lumbalnim sindromom.

Кључне речи:
hronični lumbalni sindrom, termomineralna voda, balneološka reakcija.

Тематска област:
Балнеотерапија

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
629

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH