4. Kongres fizijatara BiH

PRAĆENJE TERAPIJSKOG EFEKTA SONOFOREZE DEEP RELIEF GELOM KOD PACIJENTA SA CERVIKALNIM SINDROMOM – prikaz slučaja

Аутори:

Апстракт:
UVOD –Ultrazvuk je efikasna fizikalna terapija ,kratko traje ,prijatna je za pacijenta i jednostavna za aplikaciju. Dovodi do pozitivnog analgetskog efekta, manje napetosti PVM , te bolje pokretljivosti vrata.DEEP RELIEF gel,čija je osnovna ljekovita supstanca ibuprofen,često se primjenjuje u liječenju cervikalnog sindroma. CILJ RADA je da se prikaže efakat sonoforeze DEEP RELIEF gelom kod pacijenta sa cervikalnim sindromom. METODE i ISPITANICI – praćenje je radjeno na Reumatološkom odjeljenju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, u B.Luci. U radu je prikazan pacijent M.N.,star 55g, po zanimanju službenik.Prve tegobe su počele prije nekoliko godina ,liječenje započeto ,pod kontrolom porodičnog doktora, uglavnom lijekovima iz grupe NSAIL.Tegobe su nakon kratkotrajnog uzimanja lijeka ublažene. Prije tri mjeseca ,kako navodi,pri dužem radu u povijenom položaju,pacijent je osjetio jak bol u vratu ,praćen „ukočenošću ,bolnom i ograničenom pokretljivošću vrata“. Pacijent je upućen na pregled fizijatru.Na prvom pregledu,od subjektivnih tegoba,imao je intenzivan bol u vratu.U kliničkom nalazu,bol na palpaciju Valle-ixovih tačaka ,tonus PVM pojačan, pokretljivost vratne kičme ograničena. Od procedura je primijenjena ultrasonoforeza DEEP RELIF gelom, radjena Ultrasound aparatom, proizvodjač Electronic Design. Tehnika primjene: kontinuirani ultrazvuk snage 0,5 W /cm 2 – duž PVM, poštujući kontraindikacije,vremensko trajanje procedure pet minuta, primijenjivana je jednom dnevno.Osim ultrasonoforeze su primijenjeni: individualni kinezitretman i edukacija pacijenta.Trajanje tretmana je 21 dan. Parametri praćenja :VAS bola,subjektivno i na palpaciju Valleix-ovih tačaka,tonus PVM, obim pokreta u vratu. Mjerenja su radjena na početku i na kraju tretmana. Prvi dan tretmana: subjektivno bol u vratu (VAS = 7),u kliničkom nalazu bol na palpaciju Valleix-ovih tačaka(VAS =8),tonus PVM pojačan,obim pokreta u vratnoj kičmi smanjen (Šober =6). Rezultati dvadesetprvog dana tretmana :subjektivne tegobe pacijenta ublažene,bol u vratu (VAS =1) klinički nalaz poboljšan ,bol na palpaciju Valleix-ovih tačaka (VAS=2), PVM normotonična, povećan obim pokreta u vratnoj kičmi (Šober =9). ZAKLJUČAK : primjena ultrasonoforeze DEEP RELIEF gelom dovela je do značajnog oporavka pacijenta u smislu smanjenja bola, normalizacije tonusa PVM i povećanja pokretljivosti vrata. Procedura je jednostavna za provodjenje, kratko traje i ekonomična je, te se preporučuje kod ovakvih stanja.

Кључне речи:
cervikalni sindrom, ultrasonoforeza, DEEP RELIEF gel.

Тематска област:
Дијагностика и терапија у физикалној медицини

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
659

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH