4. Kongres fizijatara BiH

UVOĐENJE TESTA GRUBIH MOTORIČKIH FUNKCIJA (GMFM) I KLASIFIKACIJSKOG SISTEMA (GMFCS) NA DJEČIJEM ODJELJENJU ZZFMR

Аутори:
1. Gabriela Mirković, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod: GMFM je standardizovani opservacijski instrument namijenjen i prilagođen mjerenju grubih motornih funkcija , prvenstveno kod djece sa cerebralnom paralizom. Opisuje postojeće stanje motoričkih funkcija, kratkoročno i dugoročno planiranje terapije, planiranje upotrebe pomagala, procjenu rezultata tretmana i pomoć u komunikaciji sa porodicom. Pri određivanju pet nivoa klasifikacijskog sistema grubog motornog funkcionisanja cilj je smislenost u svakodnevnom životu. GMFCS naglašava koncepte prisutne u ICF-u, daje podršku korisnicima i pokazuje kako lični faktori i faktori okoline utiču na doživljaj i zadatke koji se zadaju djeci i omladini. Naglasak je na uobičajenom načinu izvođenja radnji u kući, školi i zajednici, a ne na njihov kapacitet. Cilj: Prikazati proces uvođenja GMFM-a kao realnog i validnog instrumenta za ocjenu rezultata tretmana djece koja boluju od različitih tipova cerebralne paralize (CP). Materijal i metode: U periodu od septembra 2009. do maja 2012. testirano je 55 djece sa cerebralnom paralizom uzrasta od 7 do 17 godina. Od ukupnog broja testiranih kod 31 % djece rađen je retest. Rezultati: Prvi pokušaji uvođenja testa na našem odjeljenju su zabilježeni 2001. godine sa varijantom GMFM 88. Testiranje nije zaživjelo zbog malog broja obučenih stručnjaka. Značajniji napredak je zabilježen 2009. godine sa obukom većeg broja terapeuta sa istom varijantom. Od septembra 2011 . godine uvodi se GMFM 66 i kompjuterski program. Tokom uvođenja testa nailazilo se i na tehničke probleme i na problem neujednačenosti u testiranju i dobijanju rezultata. Zaključak: Problemi uvođenja novog mjernog instrumenta su prevaziđeni većim praktičnim radom koji podrazumijeva duži period primjene i veći broj ponavljanja uz povećan broj edukovanih i sertifikovanih stručnjaka.

Кључне речи:
testiranje grubih motornih funkcija, klasifikacijski sistem, CP

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
633

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH