4. Kongres fizijatara BiH

NESRAZMJER IZMEĐU KLINIČKOG I RTG NALAZA KAO UZROKA OTEŽANOG ORTOTISANJA

Аутори:
1. Samra Pjanić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
UVOD Kongenitalna skolioza predstavlja deformitet kičmenog stuba progresivnog toka. Pripada grupi strukturalnih skolioza i nastaje kao posljedica urođenih promjena u strukturi i morfologiji pršljenova. Iako se prema literaturi kongenitalne skolioze ne liječe miderom, naša dugogodišnja praksa i dobri rezultati nas opredjeljuju da kod pojedinih pacijenata sa kongenitalnom skoliozom indikujemo i aplikujemo Šeno mider. U ovakvim slučajevima prvenstveni cilj je zaustavljanje progresije sekundarnih krivina i korekcija disbalansa trupa. CILJ RADA Prikazati poteškoće u liječenju pacijentice sa kongenitalnom skoliozom, ilustrovane kroz diskrepancu između kliničkog i RTG nalaza i posljedične poteškoće prilikom uzimanja mjere i aplikacije Šeno midera. OPIS SLUČAJA Djevojčica u dobi od 11,5 godina sa multiplim kongenitalnim anomalijama lumbalnog dijela kičmenog stuba (CT verificata) i posljedičnom strukturalnom torakolumbalnom skoliozom se od marta 2010.god. liječi u Zavodu , na Timu za skoliozu, operativno liječenje nije indikovano. U oktobru 2010. god., propisan je i aplikovan Šeno mider, uz redovno praćenje na Timu, klinički svaka 2,5 mjeseca, a RTG praćenje svakih 3 do 6 mjeseci (zbog očekivane progresije krivine). Klinički, mider je omogućio dobro uravnoteženje trupa dok se očekivano i dalje održavala desnostrana torakalna skolioza sa desnostranim rebarnim gibozitetom. Međutim, RTG kontrole su ukazale na promjenu strane konveksiteta skolioze (iz desne u lijevu), na promjene stepena krivine i promijenjen odnos primarne i sekundarne krivine ali bez značajne progresije sekundarnih krivina. U periodu od godinu dana aplikovana su tri Šeno midera zbog brze promjene skoliotičnih krivina verifikovanih RTG snimkom. ZAKLJUČAK S obzirom da nije došlo do značajne progresije sekundarnih krivina i da se trup doboro balansirao pomoću midera, primarni cilj liječenja Šeno miderom je postignut. Individualna izrada midera na hiperkorigovanom gipsanom otisku zasniva se na RTG snimku bez obzira na klinički nalaz, ali uz neophodnu čestu kliničku kontrolu jačine pristiska i RTG kontrolu visine / nivoa pristiska a zbog očekivanih brzih promjena kod kongenitalnih skolioza i opasnosti da pojačan pritisak u predjelu konveksiteta brzo pređe u konkavitet. Iz priloženih nalaza /od marta 2010. do juna 2012./ uočava se kompleksnost u liječenju kongenitalne skolioze, posebno otežano ortotisanje zbog nesrazmjera između kliničkog nalaza i RTG snimka.

Кључне речи:
kongenitalna skolioza, Šeno mider, RTG i klinički nalaz

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
648

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH