4. Kongres fizijatara BiH

SINDROM AMNIONSKIH BRIDA KAO TERAPIJSKA DILEMA - PRIKAZ SLUČAJA

Аутори:
1. Федор Марјановић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Апстракт:
Uvod:Sindrom amnionskih brida (Streeter) je rijedak sindrom u grupi kongenitalnih anomalija nastalih obuhvatanjem dijelova fetusa od strane fibroznih amnionskih traka tokom intreuterinog života, što može dovesti do amputacije,konstrikcijskih prstenova i drugih anomalija ekstremiteta.Dijagnoza se postavi Ultrasonografskim(UZ)pregledom prenatalno i postnatalno kliničkim pregledom. Materijal:u radu je prikazan dječak koji je upučen u našu ustanovu zbog tortikolisa.Dijete iz I uredne trudnoće,porod u terminu,završen prirodnim putem,PT 3650/54,AS 9/10.Tokom trudnoće majka redovno išla na ginekološke preglede i UZ pregledom nisu zapažene malformacije fetusa.Odmah po porodu u donjoj trečini lijeve podlaktice i ručnog zgloba prisutna dva konstrikcijska prstena,konsultovan ortoped.Na prvom pregledu u dobi od 40 dana lijeva podlaktica i šaka nešto otečene,šakicu zatvara,lijevi sternokleidomastoidni mišić skraćen sa večim tumefaktom,Sa mamom obavljen savjetodavni rad,pokazano pozicioniranje,redovno dolazili na kontrole.U dobi od 11 mjeseci sam se postavio u četvoronožni položaj,puzao sa reciprocitetom što je dovelo do kliničkog pogoršanja sa otjecanjem l.podlaktice i šake.23.12.2010 na IMD Bgd. urađen je operativni.zahvat:Excisio bridae amnioni reg.antebrachii sin,preporučena elastična rukavica ,uključen u fizikalni tretman zbog i dalje otoka dorzuma šake,funkcija očuvana.Zbog zaostalog edema korjena šake 9.3.2012 ponovo urađen op.zahvat:Excisio bridae amnini reg.radiocarpalis sin et reconstructio cum“Z“ plasticam.Uključen u terapiju uz elastičnu rukavicu,edem podlaktice i dorzuma znatno manji,funkcija šake uredna. Zaključak:U zaključku možemo reći da ovaj rijedak sindrom kod ovog djeteta sa minomrnim malformacijama (dva konstrikcijska prstena)je u spontanom motoričkom razvoju doveo do pogorđanja kliničkog stanja što je zahtijevalo hiruške zahvate.

Кључне речи:
brida amnioni, motorički razvoj, habilitacija,

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
749

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH