4. Kongres fizijatara BiH

NAŠA ISKUSTVA U PRIMJENI CHEDOKE ARM AND HAND ACTIVITY INVENTORY (CAHAI) TESTA U PROCJENI FUNKCIJE GORNJEG EKSTREMITETA NAKON MOŽDANOG UDARA

Аутори:

Апстракт:
UVOD: Narušena funkcija gornjeg ekstremiteta (GE) igra važnu ulogu u stepenu onesposobljenja ljudi koji su imali moždani udar.Stoga je veoma značajna procjena funkcionalnog oporavka GE nakon moždanog udara. The Chedoke arm and hand activity inventory (CAHAI) je način mjerenja funkcije GE koji koristi sedmodijelnu kvantitativnu skalu za određivanje funkcionalnog oporavka ruke nakon moždnog udara.Svrha mjerenja je procjena funkcionalne sposobnosti hemiplegične ruke i šake u obavljanju aktivnosti svakodnevnog života poticanjem pacijenta na korištenje obje ruke. CILJ: Pokazati primjenjljivost CAHAI testa kao značajne mjere procjene funkcije GE nakon moždanog udara. ISPITIVANI PACIJENTI I METOD RADA: Studija je obuhvatala 30 pacijenata nakon moždanog udara koji su rehabilitovani u Zavodu za fizikalnu medicinu „Dr Miroslav Zotović“ u Banja Luci u periodu od 01.05 -30.06 2012 godine.Kod svih pacijenata je registrovan pol, dob, zahvaćena ruka, tip moždanog udara. Svi ispitanici su bili na prvoj rehabilitaciji nakon CVI i kod svih je primijenjen standardni rehabilitacioni protokol.CAHAI test obuhvata 13 aktivnosti iz svakodnevnog života. Pacijentima se daju nalozi da određenu aktivnost izvedu korištenjem obje ruke. Pri tome se registruje aktivnost koju obavlja zahvaćena ruka. Ocjenjivanje se vrši na skali od 1-7(1-nemogućnost obavljanja aktivnosti, 7-maksimalna nezavisnost). Ukupna vrijednost skora se kreće od 13-nefunkcionalnost ruke do 91-potpuna funkcionalna samostalnost ruke. Pacijent je svaku aktivnost mogao da ponovi maksimalno dva puta. Vrijeme potrebno za testiranje je od 20-25 minuta. Pacijenti su testirani 2 puta-na dan započinjanja rehabilitacije te po završetku. REZULTATI:Od ukupnog broja ispitivanih pacijenata 18 je bilo muških a 12 ženskih osoba sa prosječnom starošću 67 godina. 83% pacijenata je bilo nakon ishemijskog, a 17% nakon hemoragijskog CVI. Kod 53% pacijenata je bila zahvaćena desna ruka a kod 47% lijeva ruka. 28 pacijenata je imalo parezu ruke, a 2 pacijenta plegiju.Prosječna dužina trajanja rehabilitacije je iznosila 5 nedelja. Poboljšanje je registrovano kod svih pacijenata. Najveći broj (70%) pacijenata je imao poboljšanje za 1 nivo. 16.7% pacijenata je bilo na istom funkcionalnom nivou, ali je do poboljšanja došlo jer su nakon terapije bili bliže većoj brojnoj vrijednosti unutar istog nivoa.Kod 6,7% pacijenata je došlo do poboljšanja za 2 funkcionalna nivoa. Značajno poboljšanje je zabilježeno i kod 2 pacijenta sa plegijom koji su od nivoa nefunkcionalnosti ruke došli do nivoa srednjeg stepena zavisnosti. Početna prosječna vrijednost testa je iznosila 35,9 što odgovara srednjem stepenu funkcionalne zavisnosti ruke, a krajnja prosječna vrijednost je 55.7 (nizak stepen funkcionalne zavisnosti ruke). Na ukupnom uzorku ispitanika utvrđeno je statistički značajno poboljšanje funkcionalnosti ruke (p<0.01) od trenutka prijema M=35,9 do trenutka otpusta M=55,7 koje u prosjeku iznosi 19,8 prema CAHAI testu odnosno 55%. ZAKLJUČAK:Test se pokazao kao značajna mjera procjene funkcionalnog opravka ruke kod pacijenata nakon moždanog udara. Ne zahtijeva previše vremena za izvođenje, niti skupu opremu, pacijentima je interesantan, motivisani su za njegovo izvođenje jer predstavlja dio aktivnosti svakodnevnog života, a to je za pacijenta od centralnog značaja.Sljedeći koraci našeg istraživanja su veći broj pacijenata i detaljna statistička analiza dobivenih rezultata.

Кључне речи:
CAHAI, ruka, procjena, moždani udar

Тематска област:
Медицинска рехабилитација неуромишићних и церебров

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
20.07.2012.

Бр. отварања:
580

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH