4. Kongres fizijatara BiH

OSTEOPOROZA IZ UGLA ORTOPEDA

Аутори:
1. Aleksandar Jakovljević,

Апстракт:
Uvod. Osteoporoza je metaboličko oboljenje kostiju, koje je progresivno i sistemsko. Karakterišu je gubitak koštane mase, usljed povećane mobilizacije kalcijuma iz kostiju, odnosno redukcije koštane mase, što smanjuje čvrstinu koštanog tkiva i povećava poroznost kostiju, što za posljedicu ima povećan rizik od nastajanja preloma. Imajući u vidu da je jedan od prvih kliničkih znakove ove bolesti poznate i kao „tihi kradljivast kosti“ prelom pršljena, palčane kosti na tipičnom mjestu ili prelom vrata butne kosti jasno je da se tada pred ortopedom postavlja dodatni zahtjev za liječenje. Pitamo se nekada kako izvanredno pozicioniran osteosintetski materijal ili proteza kod žena u menopuazi ima loš rezultat,a iskreno rijetko kad pomislimo na osteoporozu. Materijal i metodi:U radu prikazujemo naše rezultate određivanja koštane gustine metodom ultrazvučne osteodenzitometrije aparatom Sonost 3000. Rezultati:U periodu 01.01.2011. do 30.06.2012. ukupno smo pregledali 856 žena,prosječne starosti od 56,7 godina (30 - 87) od čega smo uredan nalaz sa T skorom do -1,0 imali kod 489 ili 57,2% pregledanih,T score vrijednosti -1,0 do – 2,5 ili osteopeniu kod 303 ili 35,4% pregledanih ,a vrijednosti T skora niže od -2,5 što je govorilo u prilog osteopoze kod 64 ili 7,4%.prosječna starost oboljelih od osteoporze bila je 63,1 godinu (34-87).Pacijentice sa vrijednostima T skora nižim od -2,5 upućivali smo na DEXA osteodenzitometriju.Od ukupno 64 pregledane sa vrijednostim na nivou osteoporoze 27 ili 42% je imalo neki od osteoporotskih preloma. Diskusija:Osteoporza postavlja velike zadatke pred ortopede te je prevencija jedna od najboljih metoda kojom možemo broje oboljelih smanjiti.Ultrazvučna osteodenzitometrja predstavlja jednu od dobrih,u svijetu priznatih metoda u screening-u ovog oboljenja. Zaključak:U prevenciji i liječenju osteoporoze je neophodan multidisciplinarni pristup u kome su uključeni fizijatar,internista,ortoped,ljekar porodične medicine i socijalni radnik čiji se rad svodi na smanjivanje faktora rizika što bi uz rutinsku suplementaciju vitaminom D3 i kalcijumom kod žena starijih od 50 godina dalo dobar krajni funkcionalni rezultat nakon preloma.

Кључне речи:
osteoporoza, prelomi, prevencija

Тематска област:
Остеопороза

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
22.07.2012.

Бр. отварања:
619

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH