4. Kongres fizijatara BiH

ZNAČAJ PREVENTIVE U DEČIJOJ HABILITACIJI I REHABILITACIJI

Аутори:

Апстракт:
U ogromnom lancu problema vezanih za fizički i psihički oštećenu decu i omladinu, jedna od najvažnijih karika je preventiva, koja u borbi protiv etioloških i drugih faktora oštećenja ne sme biti oružje samo u rukama lekara i ostalih zdravstvenih radnika, nego i drugih članova i organizacija šire društvene zajednice. Opšti cilj je da se lični i zajednički interesi usklade. Preventivni rad na suzbijanju brojnih vrsta invalidnosti nemoguć je bez angažovanja svih građana i masovnog zdravstvenog prosvećivanja. Mere za smanjenje pojave oštećenja i onesposobljenosti kod dece su od velikog značaja i zato je potrebno, kad god je to moguće, njima dati prioritetni značaj. U tom smislu su definisane i preporuke Svetske zdravstvene organizacije.

Тематска област:
Дјечија хабилитација и рехабилитација

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
23.07.2012.

Бр. отварања:
455

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH