4. Kongres fizijatara BiH

KOMPLEKSNI REGIONALNI BOLNI SINDROM

Аутори:
1. Branislav Bobić, Armenia

Апстракт:
Rezime: Kompleksni regionalni bolni sindroma / KRBS / je zajednički naziv za mnoga bolna stanja koja nastaju u okviru ili nakon drugih patoloških stanja. Dugo vremna unazad pa sve do danas ovaj bolni regionalni sindrom predstavlja, dijagnostički i terapijski medicinski problem. S obzirom da traje od nekoliko meseci do više godina , a bitno menja trenutnu radnu spsobnost ovo stanje prerstavlja i svojevrsni socio-ekonomski problem. Danas postoje, konsezusom, prihavćeni opšti dijagnostički kriterijumi, ali još uvek ne postoje terapijski protokoli, što se ogleda u raznolikosti terapijskih postupaka. U ovom tekstu, pokušali smo ukazati na potrebu donošenja protokola u lečenju komplesnog regionalnog bolnog sindroma.

Тематска област:
ФМР у ортопедији и трауматологији

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
23.07.2012.

Бр. отварања:
684

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH