4. Kongres fizijatara BiH

FIZIKALNE PROCEDURE U LEČENJU OSTEOPOROZE

Аутори:
1. Slavica Jandrić,

Апстракт:
Osteoporoza je bolest koju karakteriše progresivni gubitak koštane gustine, što je praćeno mnogobrojnim komplikacijama sa starenjem. Fizikalna tereapija u lečenju osteoporoze podrazumeva multidisciplinarni i multimodalni terapijski pristup, uz uključenu medikamentu terapiju. Učinak terapijskog dejstva primenjenih fizikalnih agenasa (fizička aktivnost, pulsni ultrazvuk malog intenziteta, pulzirajuće elektromagnetno polje, visokofrekventne mehaničke stimule male snage) je osnova za teoriju kontrole i modulacije gubitka koštane gustine, mišićne snage, koordinacije i balansa. Fizička aktivnost veoma efikasno smanjuje nivo sklerostina za koji znamo da je inhibitor koštane izgradnje. Isto tako, fizički trening podiže nivo faktora rasta sličnog insulinu (IGF-1), što ima veoma dobar pozitivni efekat na formiranje kosti. Cilj lečenja pacijenata sa osteoporozom je upravo smanjenje rizika od pada kao i rizika za nastanak frakture, odnosno da prouzrokovanu onesposobljenost svede na minimum, poboljša kvalitet života i obuči pacijenta o njegovoj ili njenoj ulozi u terapijskom timu.

Кључне речи:
osteoporoza, fizikalna terapija

Тематска област:
Остеопороза

Уводни рад:
Да

Датум пријаве сажетка:
03.09.2012.

Бр. отварања:
608

Конференцијa:
4. Kongres fizijatara BiH